Våre prosjektmeglere

Vi tror vi trygt kan kalle oss Norges mest erfarne prosjektavdeling med en samlet kompetanse få kan vise til. Vår spisskompetanse ligger i utforming av gode konsepter og løsninger i tidlig fase som sammen med riktig salgsstrategier og salgsmateriell har ført til en rekke salgssuksesser. Meglerne i EiendomsMegler1 – prosjekt har alle lang erfaring i både utvikling, tilrettelegging og ikke minst gjennomføring av boligprosjekter.

Prosjektmegling er et satsningsområde for EiendomsMegler 1 og for vårt morselskap SpareBank 1. Gjennom prosjektmegling får gruppen tilbudt sitt brede produktspekter enten det er lån til utvikling av prosjektet, lån til kjøperne eller rådgivning og salg av nye boliger.

Vi i EiendomsMegler 1 Prosjekt forestår alle sider av salget fra formaliteter, utarbeidelse av markedsmateriell, visninger, budbehandling, kontraktsinngåelse og oppgjør. Sistnevnte skjer ved egne spesialiserte oppgjørsmedarbeidere for prosjekt som er samlokalisert med meglere for å sikre riktig og rask kommunikasjon til oppdragsgiver og kjøpere. Av disse får oppdragsgiver løpende rapporter på innbetalinger, garantier, salgsstatus og ikke minst riktig oppgjør til rett tid! I tillegg kan vi etter nærmere avtale forestå seksjonering og andre rådgivningstjenester.

Våre prosjektmeglere

Støttefunksjon

Adriana Gasi
Adriana Gasi

Tilrettelegger/Eiendomsmeglerfullmektig

Gøril
Gøril

Eiendomsmegler MNEF/Oppgjørsmedarbeider